Malware   

Malware is een samentrekking van de woorden Malicious (kwaadaardig) en Software en is dus een verzamelnaam voor ongewenste software zoals virussen, wormen en spyware. Deze bestaat grofweg uit twee delen, te weten: een vector en een payload.
De vector is de manier waarop de malware zich verspreidt. Zoals via websites die ongewenste code plaatst (drive-by-download), software die zich automatisch via het internet/netwerk verspreidt(worm) of code die zich in een gewenste toepassing verstopt(virus).
De payload, is datgene wat de malware doet.

Sinds 2010 kennen we ook Ransomware, dit is kwaadaardige software die de gebruiker verhindert gebruik te maken van zijn computer of hij moet eerst een code invoeren tegen betaling.

Virussen zijn momenteel echt een serieuze bedreiging voor de huidige gecomputeriseerde samenleving. Virussen als "Tsjernobil" en "I love you" hebben bij iedereen de betekenis van computervirussen  onder de aandacht gebracht. Een virus is een stukje programmatuur (software) dat zichzelf doelbewust, in al dan niet gewijzigde vorm, kan vermenigvuldigen. Een goede virusscanner is momenteel gewoon een must, maar wat zeker zo belangrijk is, is het regelmatig, minimaal een keer per week updaten van de virusdefinities. Preventief  kunnen we virussen voorkomen door niet zomaar alle attachments in e-mails te openen. Vooral als er exe files of vbs files in een e-mail zitten, zijn ze per definitie verdacht.

Worm, is een stukje programmatuur (software) dat zichzelf doelbewust vermenigvuldigd. Voorbeelden hiervan zijn Melissa, I love you en Blaster.

Hoax, is een bericht dat probeert de lezer ervan zover te krijgen dat hij/zij de inhoud van het bericht voor waar aanneemt en vervolgens een bepaalde handeling verricht.

Spyware, deze omschrijving wordt gebruikt voor programma's die informatie verzamelen over een computergebruik(st)er en deze informatie doorsturen naar een externe partij.
Spyware is soms aan de volgende zaken te herkennen:
- de computer is ineens trager dan voorheen
- in taakbeheer staan ineens vreemde programma's
- er staan ineens settings in Internet Explorer of er verschijnen regelmatig pop-up's of nieuwe webpagina's

Klik op deze regel om te zien hoe hackers onder andere te werk gaan

Kijk bij de Politie of je email adres ooit gebruikt is voor criminele activiteiten, klik <<hier>>
Voor internationale criminelen, klik <<hier>>

 

Secure your pc with up to date software - Scan, detect, and update vulnerable programs

Informatie over spyware 


Meer informatie over Computergijzeling  -  Ransomware

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You want to visit the site of virusmakers ???   ok
The virus trading centre

Astalavista "hacksite"

Hackers & crackers startpagina

How to build a virus

By Gigabyte