Microsoft Management Consoles

 

Admgmt.msc = Active Directory Management = AD beheer

Adsiedit.msc = Active Directory Services Interface editor.

Appsrv.msc = Application Server management

Azman.msc = Autorization Management = autorisatie beheer

Certmgr.msc = Certificate Manager = Certificaatbeheer

Certsrv.msc = Certificate server = Certificaat server beheer

Certtmpl.msc = Certificate Templates Manager = Certificaat template beheer

Ciadv.msc = Indexing service

Compmgmt.msc = Computer Management = computerbeheer

Dcpol.msc = Domain Controller Policy editor

Devmgmt.msc = Device Management = apparaatbeheer

Dfrg.msc =  Disk Defrag Management = defragmenteren

Dfsgui.msc = Distributed File System management = DFS beheer

Dhcpmgmt.msc = DHCP management = DHCP beheer

Diskmgmt.msc = Disk Management = schijfbeheer

Dnsmgmt.msc =  DNS management = DNS beheer

Domain.msc = Domain & Trust management = Domain & Trust beheer

Dompol.msc = Default Domain Policy editor

Dsa.msc = Active Directory User and Computer management = AD gebruiker en computerbeheer

Dssite.msc = AD Site & Services management = AD Site & Services beheer

Eventvwr.msc = Eventviewer = gebeurtenissen logboeken

Filesvr.msc = File server management

Fsmgmt.msc = File system shares = gedeelde bronnen

Gpedit.msc = Local Group Policy management = lokaal groepsbeleid

gpmc.msc = Group Policy Management Console

Gpo.msc = Domain Group Policy Management

Ias.msc = Internet Authentication Service (IAS)

ipaddrmgmt.msc = IP address management = IP adresbeheer

Lusrmgr.msc = Local User & group management = lokale gebruikers en groepen beheer

Ntmsmgr.msc = removable storage = verwisselbare opslag

Ntmsoprq.msc = removable storage requests = beheeraanvragen voor verwisselbare opslag

Perfom.msc = Performance monitor = prestatiemonitor

Pkmgmt.msc = PKI management

rsadmin.msc = Remote Storage Management

rrasmgmt.msc = Remote Access Service management (RAS)

Rsop.msc = Resultant Set Of Policies = resulterende verzameling beleidsregels

Schmmgmt.msc = AD schema management

Secpol.msc = Local Security Policy management = lokaal beveiligingsbeleid

Services.msc = Services management = services beheer

SIDwalk.msc = Security Migration Editor

Tapimgmt.msc = Telephon management = telefoon beheer

tscc.msc = Terminal Service Configuration and Connection manager

Tsmmc.msc = Terminal Service console = remote console (rdp)

Uddi.msc = Uddi management

Winsmgmt.msc = WINS management = WINS beheer

Wmimgmt.msc = Windows wmi  management = Windows wmi beheer