Welkom op de webpagina van TheBen, betreffende ICT Architectuur

Bens overzicht van termen en definities

https://www.noraonline.nl/wiki/Vijflaagsmodel

Vijflaagsmodel - NORA Online
www.noraonline.nl
Doel en achtergrond Vijflaagsmodel Architectuur analyseert maatschappelijke vraagstukken vanuit diverse invalshoeken. Bij de overheid gaat het dan vooral om vraagstukken omtrent de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

https://www.earonline.nl/index.php/Welkom_op_de_kennisbank_van_de_Enterprise_Architectuur_Rijksdienst

EAR Online
www.earonline.nl
De EAR biedt een samenhangende beschrijving van de organisatie en inrichting van de informatiediensten en -voorzieningen van de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concerngedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren.