VMware  

VMware virtuele machine bstaat in feite uit een verzameling bestanden in een daarvoor bestemde folder. De bestanden die zich hierin bevinden na het creeren van een virtuele machine zijn de volgende:
["VMnaam" staat hier voor de naam van de virtuele machine]